Màn hình Dvd android Toyota Hilux

6.000.000

Màn hình Dvd android Toyota Hilux ra lệnh bằng giọng nói, gọi điện được như Smartphone, tích hợp bản đồ bản quyền…Rất nhiều tính năng khác sẽ có trên chiếc màn hình mới của bạn.